CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

– Thanh toán bằng tiền mặt sau khi đã kiểm tra và nhận hàng.
– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản: ghi số tài khoản công ty hoặc cá nhân.

NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
Số tài khoản: 0541000334404
Tên tài khoản: CT TNHH CONG NGHE XAY DUNG MOI SOTHADO